Uutiset

Alla näkyy viimeisimmät lyhyet tiedotteet tärkeimmistä ajankohtaisista yhdistyksen asioista. Tarkemmat kuvaukset yhdistyksen toiminnasta löytyvät vuosittaisista toimintakertomuksista, jotka löytyvät lisätietoja -osion alta.

Veitenmäen omakotiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 10.3.2022 ravintola Pregossa.

Johtokuntaan valittiin erovuorossa olleen Maileena Kososen (yhdistyksemme sihteeri) tilalle Anna Kuokkanen. Hän lupautui ja valittiin omakotiyhdistyksen sihteerin tehtävään. Muilta osin luottamustehtäviin ei tullut muutoksia. Kokous hyväksyi luovutettavaksi Veitenmäen omakotiyhdistys ry:n standaarin jo vuodesta 1998 alkaen omakotiyhdistyksemme johtokunnassa ja sihteerinä toimineelle Maileena Kososelle.

Omakotiyhdistyksen taloustilanne todettiin hyväksi. Toimintaa päätettiin jatkaa tavanomaiseen tapaan, kuten keväällä sekä syksyllä  risu-/haravointijätteelle siirtolavat  ja pikkujoulun aikoihin teatterissa käynti. Jäsenmaksu pidettiin entisenä, 5 eurona.

Päätettiin tehdä Kaarinan kaupungille muistus/aloite Valkeavuoren tulevan koulukeskuksen, kampuksen, rakennusaikaiseen ja aikanaan valmistuvan kampusalueen liikennejärjestelyihin. Yhtenä ongelmana nähtiin lisääntyvä autoliikenne Veitenmäentieltä erkanevaa yhteyttä mm. noin 150 paikkaiselle päiväkodille. Tullaan ehdottamaan kiertoliittymää risteykseen.  

 

 

 

Valkeavuoren koululla 28.9.2021 pidetyssä omakotiyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa kaupungin yleiskaava-arkkitehti Kaisa Äijö esitteli Rauhalinnan kaavoituksen etenemistä etenkin läntisen peltoaukeaman osalta.

Rauhalinnan länsiosan asemakaavaluonnos oli pääasiassa korkeita kerrostaloja käsittävä asuntoalue. Yleisökeskustelun keskeinen kritiikki kohdistui erityisesti korkeisiin kerrostaloihin, sillä kyseessä on maisemallisesti merkittävän maisemakokonaisuuden kaavoittaminen. Esitettiin pientalovaltaisempaa ja pienkerrostaloja käsittävää asemakaavaa. Päätteeksi syntyi ehdotus puukerrostaloista ja huomio aurinkoenergian laajaan hyödyntämismahdollisuuteen tällä sijainniltaan siihen erityisen otollisella alueella.

Rakennuspäällikkö Mika Hiltunen esitteli tulevan Valkeavuoren koulukeskuksen rakennettavaa aluetta, aikataulusuunnitelmaa, rakentamisen aikaisia haasteita liikenteelle ja tulevan valmiin koulukeskuksen suhteen liikennejärjestelyt ovat vielä auki.

Pidettiin tärkeänä, että rakentamisen ajan liikennejärjesteyt ratkaistaan niin, etteivät järjestelyt estä Veitenmäen alueen asukkaiden päivittäisiä kulkemisia, kuten urheiluhallin rakentamisen aikainen varastoiminen kevyen liikenteen väylälle, joka katkaisi kulkemisen aiheuttaen ongelmia.

Keskustelussa arvioitiin valmiin toiminnaltaan hyvin monipuolisen ja väkimäärältään suuren koulukeskuksen koululaisten, päiväkotilasten ja työntekijöiden sekä asiakkaiden lisäävän liikennettä reilusti nykyisestään Veitenmäentiellä Aapiskujalle ja Voivalantieltä koulukeskukseen (Saaristotien ja Voivalantien risteys on jo nyt pahoin ruuhkainen vilkkaina aikoina). Toni Toivonen korosti erityisesti reilun puolentoistasadan lapsen päiväkodin tuomaa lisähaastetta parkkipaikka- ja ajoreittiratkaisuihin, sillä lapset tulee luovuttaa sekä vastaanottaa päiväkodissa (tällainen liikenne nykyisellään olevan Aapiskujan risteyksen kautta tulisi olemaan vaikeaa ja haittana myös muulle liikenteelle). Valkeavuoren koulun rehtori Kai Kanervavuori esitti nykyisestä liikenteestä saamansa kokemuksen perusteella myös huolensa tulevan koulukeskuksen liikennejärjestelyistä. Esimerkiksi autojen ja muiden moottorikulkuvälineiden tulee jäädä koulukeskusalueen ulkopuolelle. Hän on myös vuosia aiemmin tuonut esille ajatuksen Saaristotien molemmin puolin olevista jättö- ja noutoalueista kouluun johtavan tunnelin alueella. Tämä ajatus esitettiin otettavaksi huomioon myös Rauhalinnan kaavoituksessa, Saaristotiestä erkanevat riittävän isot pysähtymisalueet palvelisivat lisäksi alueen asukkaita ja mahdollisesti tulevaa lähiliikennettä.    

28.9. (ti) klo 17.30 Valkeavuoren koulun ruokalassa kuullaan kaupungin edustajilta Rauhalinnan asemakaavatilanteesta ja tulevasta Valkeavuoren koulukeskuksesta. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Risu/oksa- ja haravointijätelavat saapuvat 29.10. (pe) Karhikatu 5:n tontille ja viedään pois 1.11. (ma).

Kaarina-teatterissa näytelmä "Kaksi naista ja meri". Omakotiyhdistys on varannut 20 paikkaa 20.11. (la) klo 17.alkavaan näytökseen. Lippuvarauslomake on 21.9. Veitenmäen alueen postilaatikoihin jetussa tiedotteessa.

Hyvää syksyä! Toivottaa omakotiyhdistyksen johtokunta

Veitemäen oky:n vuosikokous 16.6.2021 klo 17.30 alkaen Reppukadun leikkipuistossa. Kutsut postilaatikoissa 9.6.

21.6. jatkoa edelliseen: Tiedote kokouksessa käsitellyistä asioista postilaatikoissa 20.6.. Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskeisiä asioita olivat:

  • Erkki Hiltusen/Lounea katsaus valokuituverkosta, jonka Lounea toteuttaa Veitenmäen alueella vuoden loppuun mennessä. Urakoitsija ottaa yhteyttä kuituliittymästä sopineisiin ennen syksyn kuitulinjojen kaivuutyötä. On yhä mahdollista liittyä mukaan.
  • Päätettiin järjestää syyskesällä asukastilaisuus, missä kaupungin edustaja kertoisi Rauhalinnan länsiosan kaavoituksesta sekä tulevasta Valkeavuoren koulukeskuksesta.