Valkeavuoren koululla 28.9.2021 pidetyssä omakotiyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa kaupungin yleiskaava-arkkitehti Kaisa Äijö esitteli Rauhalinnan kaavoituksen etenemistä etenkin läntisen peltoaukeaman osalta.

Rauhalinnan länsiosan asemakaavaluonnos oli pääasiassa korkeita kerrostaloja käsittävä asuntoalue. Yleisökeskustelun keskeinen kritiikki kohdistui erityisesti korkeisiin kerrostaloihin, sillä kyseessä on maisemallisesti merkittävän maisemakokonaisuuden kaavoittaminen. Esitettiin pientalovaltaisempaa ja pienkerrostaloja käsittävää asemakaavaa. Päätteeksi syntyi ehdotus puukerrostaloista ja huomio aurinkoenergian laajaan hyödyntämismahdollisuuteen tällä sijainniltaan siihen erityisen otollisella alueella.

Rakennuspäällikkö Mika Hiltunen esitteli tulevan Valkeavuoren koulukeskuksen rakennettavaa aluetta, aikataulusuunnitelmaa, rakentamisen aikaisia haasteita liikenteelle ja tulevan valmiin koulukeskuksen suhteen liikennejärjestelyt ovat vielä auki.

Pidettiin tärkeänä, että rakentamisen ajan liikennejärjesteyt ratkaistaan niin, etteivät järjestelyt estä Veitenmäen alueen asukkaiden päivittäisiä kulkemisia, kuten urheiluhallin rakentamisen aikainen varastoiminen kevyen liikenteen väylälle, joka katkaisi kulkemisen aiheuttaen ongelmia.

Keskustelussa arvioitiin valmiin toiminnaltaan hyvin monipuolisen ja väkimäärältään suuren koulukeskuksen koululaisten, päiväkotilasten ja työntekijöiden sekä asiakkaiden lisäävän liikennettä reilusti nykyisestään Veitenmäentiellä Aapiskujalle ja Voivalantieltä koulukeskukseen (Saaristotien ja Voivalantien risteys on jo nyt pahoin ruuhkainen vilkkaina aikoina). Toni Toivonen korosti erityisesti reilun puolentoistasadan lapsen päiväkodin tuomaa lisähaastetta parkkipaikka- ja ajoreittiratkaisuihin, sillä lapset tulee luovuttaa sekä vastaanottaa päiväkodissa (tällainen liikenne nykyisellään olevan Aapiskujan risteyksen kautta tulisi olemaan vaikeaa ja haittana myös muulle liikenteelle). Valkeavuoren koulun rehtori Kai Kanervavuori esitti nykyisestä liikenteestä saamansa kokemuksen perusteella myös huolensa tulevan koulukeskuksen liikennejärjestelyistä. Esimerkiksi autojen ja muiden moottorikulkuvälineiden tulee jäädä koulukeskusalueen ulkopuolelle. Hän on myös vuosia aiemmin tuonut esille ajatuksen Saaristotien molemmin puolin olevista jättö- ja noutoalueista kouluun johtavan tunnelin alueella. Tämä ajatus esitettiin otettavaksi huomioon myös Rauhalinnan kaavoituksessa, Saaristotiestä erkanevat riittävän isot pysähtymisalueet palvelisivat lisäksi alueen asukkaita ja mahdollisesti tulevaa lähiliikennettä.    

Lisää kommentti