VEITENMÄEN OMAKOTIYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

1 Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidettiin 27. helmikuuta Veitenmäen koululla. Kokouksen aluksi Lassila & Tikanoja Oyj:n edustaja kertoi uusien jätehuoltomääräyksien vaikutuksista: jäteastiat, tyhjennysvälit sekä heidän palveluhinnat. Syyskokous pidettiin 15. marraskuuta Nordea-pankin Kaarinan konttorissa. Kokouksen aluksi Pankin edustaja kertoi perintö- ja lahjaveroasioista.

Johtokunta kokoontui kolme kertaa.


2 Tiedottaminen

Tiedotteita jaettiin kolme:
- vuosikokoustiedote, jossa myös jäsenmaksuasiat.
- tiedote retkestä Loimaalle Suomen maatalousmuseo Sarkaan ja Koskimäen viinitilalle.
- syyskokoustiedote, jossa kutsu Kaarina-Teatteriin pikkujoulun merkeissä sekä ilmoitettiin
Piispanristin Rautian pyörällisten jäteastioiden tarjouksesta yhdistyksen jäsenasiakkaille.
- yhdistyksen joulutervehdys.


3 Yhdistyksen hankkeet

Tehtiin Kaarinan kaupungille aloite puistopenkin saamiseksi Veitenmäen koulun tienristeyksen tuntumaan - huilipenkiksi vanhemmille kävelijöille. Kaupunki toimitti penkin syyskesällä. Maaliskuussa tuettiin Kaarinan kierrätyskeskuksen kevättempausta jakamalla tempaustiedote Veitenmäkeläisille. Kierrätyskeskus nouti ilmaiseksi käyttökelpoiset huonekalut, elektroniikkalaitteet ja kaikenlaisen metalliromun. Piispanristin Rautian kanssa jatkettiin sopimusta, joka antaa yhdistyksen jäsenmaksun maksaneille mahdollisuuden saada Rautian alennuskortti. Suuri osa jäsenistä käytti mahdollisuutta. Marraskuussa sovittiin Piispanristin Rautian kanssa, että yhdistyksen rautiakorttiasiakkaat saavat kaupasta pyörillä varustettuja 140 l ja 240 l jäteastioita tarjoushintaan, vaikka tarjouserä loppuisi.


3 Virkistystoiminta

Kesäretki tehtiin vuokratulla pienoisbussilla 17.6. Maatalousmuseo Sarkaan Loimaalle. Samalla matkalla tutustuttiin Koskimäen viinitilaan sekä poikettiin Oripään lentokentällä, missä parasta-aikaa oli toistakymmentä purjelentokonetta yläpuolellamme nousevissa ilmavirroissa. Vilho Huttunen, vanhana purjelentäjänä, kertoi retkeläisille samalla purjelentotoiminnasta Kävimme pikkujoulun merkeissä 6.12. katsomassa Kaarina-Teatterin "Viettelysten vaunu"-näytelmää. Yhdistys tarjosi väliajalla joulutorttukahvit.


4 Talous

Jäsenmaksu vuonna 2006 oli 5 eur/talous. Maksaneita talouksia oli 77.


5 Muuta

Tiehallinto aloitti suunnitteluhankkeen Kurkelantien jatkamisesta saaristoon nimellä Kaarinan läntinen ohikulkutie. Turun tiepiirin järjestämää yleisötilaisuutta varten tiepiiri pyysi eri tahoilta lausunnot ohikulkutiehankkeeseen. Pj lähetti yhdistyksen kannanoton, mikä oli kooste aiemmin tiehankkeen puolesta antamistamme lausunnoista. 17.8. kaupungin valtuustosalissa pidetyssä yleisötilaisuudessa oli väkeä salin täydeltä, yhdistyksestämme olivat mukana Martti Strömmer, Kalevi Mäkinen, Arto Nylund ja Toni Toivonen. Ympäristökeskuksen järjestämässä ohikulkutiehankkeen yleisötilaisuuteen Hovirinnan koululla 23.11. oli mukana yhdistyksestämme Martti Strömmer, Kalevi Mäkinen, Rauno Finnholm ja Arto Nylund, joiden puheenvuoroissa tuotiin esille ongelmat mm koulukeskuksen liikenteen, nykyisen saaristotien melun, tärinän sekä liian matalaksi jääneen meluvallin osalta. Tilaisuudessa jaetulla lomakkeella pj toimitti yhdistyksemme johtokunnan hyväksymän uutta ohikulkutietä puoltavan mielipiteen ympäristökeskukselle. Saman mielipiteen yhteydessä esitettiin Turun Tiepiirille nopeusrajoituksen tehostamista Veitenmäen kohdalla merkitsemällä sallittu nopeus myös tien pintaan.


6 Luottamustehtävissä v 2006

Johtokunta

Varsinaiset jäsenet:
Martti Strömmer , pj
Maileena Kosonen, siht.
Tarmo Kemppinen, rahastonh.
Minna Väisänen, vpj
Katja Peltokangas
Heikki Huhtinen
Marjo Leino
Varalla:
Reino Nieminen
Toni Toivonen
Minna Toivanen