TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

 

1 Yhdistyksen kokoukset

 

Vuosikokous pidettiin 25. helmikuuta Valkeavuoren koululla. Kokousta ennen jätehuoltopalveluja tarjoavan Lassila & Tikanojan edustaja esitteli omalle pihalle tarkoitetun hyötyjätteiden 4-lokeroisen keräilyastian sekä sen ja muiden jäteastioiden tyhjennysten tarjoushinnat veitenmäkeläisille.

 

Syyskokous pidettiin 11. marraskuuta Valkeavuoren koululla. Tällä kertaa ei ollut kokousasioden lisäksi muuta yleisesti kiinnostavaa.

           

Johtokunta kokoontui kolme kertaa: 11.2. ja 21.4. sekä 28.10.

 

2 Tiedottaminen

 

Tiedotteita jaettiin neljä:

- 1/08 helmikuussa vuosikokouskutsu ja ilmoitus jäsenmaksusta sekä jäsenalennuksista.

- 2/08 maaliskuussa tiedot Lassila & Tikanojan jäteastioiden tarjoushinnoista ja 4-lokeroastiasopimuksesta

- 3/08 huhtikuussa ilmoitus Valkeavuorenkoulun läheisen metsikön ja lähitienoon siivoustalkoista sekä Piikkiön kesäteatterilipuista

- 4/08 marraskuussa syyskokouskutsu ja tiedot ilmoittautumisesta Kaarina-Teatteriin pikkujoulun merkeissä

- joulukuussa jaettiin yhdistyksen joulutervehdys.

 

3 Yhdistyksen hankkeet

 

Veitenmäen ympäristön siistimiseksi pidettiin talkoot lauantaina 3. toukokuuta. Pääpaino oli Aapiskujan metsikön ja tienvarsien siivoamisessa. Iloksemme myös Valkeavuoren koulun ala-asteen oppilaat sekä yläasteelta ne, joilla ei ollut muuta taksvärkkipäivän työtä olivat siistineet koululaisten käyttämien teiden varsia ja lähiympäristöä. Yhdistys tarjosi talkooväelle grillimakkarat ja talkoojuomat. Kaarinan kaupungilta saimme kaatopaikkajättettä varten jätesäkkejä sekä kompostoitavaksi sopivaa varten siirtolavan, johon myös asukkailla oli mahdollisuus viikonlopun aikana tuoda pihojensa oksia ja risuja. Talkooväkeä oli paikalla mukavasti - aikuisia sekä perheitä puuhakkaine lapsineen. Yhdistys kiitti Kaarina-lehdessä Valkeavuoren koulua sekä kaikkia siivoustempaukseen osallistuneita.

 

Kaarinan ohikulkutiehankeen yleisötilaisuuksiin osallistumista varten sekä tiedotusvälineissä sekä muuten hankkeesta esiin tulevien asioiden seuraamiseksi oli yhdistyksellä seurantaryhmä, johon valittuina olivat Martti Strömmer, Antero Nylund ja Toni Toivonen. Tarkoituksena on ollut hankkeen seuraaminen Veitenmäen näkökulmasta ja tarvittaessa ottaa kantaa. Seurantaryhmä oli Hovirinnan koululla 27.8. tiehallinnon järjestämässä tiedotustilaisuudessa kuulemassa tiehankkeiden etenemisestä. Martti Strömmer esitti kriittisen kannanoton vanhan Saaristotien laajentamissuunnitelmasta, joka vaikutti monimutkaiselta isoine liittymäjärjestelyineen ja rinnakkaisteineen Kuusistossa sekä kaavailtuun Kuusiston salmen sillan korotukseen liittyvä tien nostaminen Veitenmäen kohdalla tulisi ilmeisesti pahentamaan melua tien lähialueella entisestään. Strömmer esitti mielipiteen Kurkelan ohikulkutien silta+tunneli-vaihtoehdon puolesta.

 

3 Virkistystoiminta

 

Pikkujoulun merkeissä kävimme katsomassa 30.11. Kaarina-teatterin näytelmää "Prinssin uni". Yhdistyksemme tukema lipun hinta oli 5 e alle 18 vuotiailta ja 9 e muilta. Yhdistyksemme tarjosi joulutorttukahvit/vast. Osallistujia oli 21

 

Kesäkuun 17. päivänä oli edullinen mahdollisuus käydä katsomassa Lions Club Kaarinan mukana Piikkiön kesäteatterissa "Akkaralli"-näytelmää.

 

4  Talous

 

Jäsenmaksu oli 5 euroa/talous. Maksaneita talouksia oli 74.

 

5 Muuta

 

Pitkään johtokunnan jäsenenä ja varajäsenenä toiminut Reino Nieminen kuoli toukokuussa. Yhdistyksemme esitti osanoton Reinon omaisille adressilla.

 

Yhdistyksemme alkuajoita asti kantavana voimana toimineet Katja ja Kauko Peltokangas muuttivat kesällä asuinalueeltamme. Katja on toiminut myös yhdistyksemme puheenjohtajatehtävissä. Pujeenjohtaja Martti ja sihteeri Maileena kävivät kukkasin kiittämässä sekä onnittelemassa Katjaa ja Kaukoa heidän uudessa kodissaan Aisakadulla.

 

Yhdistyksemme onnitteli 50 v täyttänyttä Poikluoman ja lähiympäristön omakotiyhdistystä. Pj Martti Strömmer ja vpj Minna Väisänen luovuttivat yhdistyksemme standaarin (pienoislipun) onnittelujen vastaanottotilaisuudessa 16.8. ravintola Kivitaskussa.

 

Yhdistyksen jäsenalennukset jatkuivat Piispanristin Rautia-kaupan ja Sisustuskauppa RTV:n sekä jätehuolto Lassila & Tikanojan kanssa sekä luvassa oli edullisempaa lämmitysöljyä Teboil Kaarinalta.

 

Yhdistyksemme nettisivun osoitte: www.kaarina24.fi/veiteoky

 

6  Luottamustehtävissä v 2008 toimineet

 

Johtokunta

 

Varsinaiset jäsenet:                               Varalla:                        

            Martti Strömmer , pj                             Reino Nieminen (huhtikuuhun saakka)

            Maileena Kosonen, siht.                        Toni Toivonen

            Tarmo Kemppinen, rahastonh.              Minna Toivanen

            Minna Väisänen, vpj    

            Katja Peltokangas (keskuuhun saakka)                        

            Heikki Huhtinen

            Marjo Leino